`

Stabilizator temperatury płaszcza wodnego

Jest to projekt, jaki zrealizowałem w ramach pracy inzynierskiej. Został obroniony w czerwcu 2008

Kilka słow o projekcie
Celem pracy było zaprojektowanie i skonstruowanie stabilizatora temperatury płaszcza wodnego.
Podstawowym przeznaczeniem urządzenia jest stabilizacja temperatury odczynników fotograficznych w zakresie temperatur wynoszącym od +10 do +50°C z dokładnością rzędu 0,1°C, jakkolwiek możliwe jest dowolne zastosowanie, które wymaga płaszcza wodnego o zadanej temperaturze z zakresu działania urządzenia. Stabilizator powinien być w stanie doprowadzić do zadanej temperatury i utrzymać w niej kilka litrów płynu o pojemności cieplnej zbliżonej do wody w warunkach temperatury pokojowej.
Podstawową funkcją urządzenia jest automatyczna stabilizacja wybranej przez użytkownika temperatury. Udział użytkownika ogranicza się do wyboru zadanej temperatury i przygotowaniu płaszcza wodnego. Stabilizowana temperatura jest wybierana za pomocą przycisków z rozdzielczością nie mniejszą niż 0,1°C.
Projekt urządzenia zakłada zastosowanie, jako elementu sterującego, mikrokontrolera 8-bitowego. Jako element stabilizujący temperaturę, zastosowany zostanie moduł Peltiera. Użycie tego elementu umożliwia łatwe odwrócenie kierunku przepływu ciepła, a co za tym idzie wykorzystania urządzenia jako podgrzewacza i chłodnicy. Pomiar temperatury należy zrealizować czujnikiem termoelektrycznym dowolnego typu. Wymagana jest dokładność rzędu 0,1°C. Dopuszczalna jest okresowa kalibracja urządzenia, przy użyciu referencyjnego wskaźnika temperatury. Urządzenie musi zostać wyposażone w interfejs użytkownika, umożliwiający wygodne sterowanie wszystkimi funkcjami. Interfejs powinien się składać z panelu sterowania (zestaw przycisków i przełączników) oraz wyświetlacza alfanumerycznego. Oprócz prezentacji zadanej temperatury, urządzenie musi pokazywać temperaturę aktualną oraz niezbędne informacje dla użytkownika dla prawidłowej obsługi i interpretacji stanu urządzenia. Do okresowej kalibracji dopuszcza się zastosowanie urządzeń zewnętrznych, takich jak termometr referencyjny i komputer PC z odpowiednim oprogramowaniem.
Zasilanie urządzenia odbywa się z sieci elektrycznej 230V prądu przemiennego.

Urządzenie zostało wykonane i uruchomione. Wykorzystuje procesor ATmega32 oraz czujnik temperatury LM74. Została zaprojektowana i wykonana płytka drukowana.
Praca nad urządzeniem to także studium nad modułami Peltiera i przegląd rynku pod wzgledem dostepnych czujników temperatury.

Ponizej załączam link do całej pracy. Można tam znaleźć schemat, a takze kompletny kod programu dla ATmegi.

Treść pracy w PDF

Uwaga! W pracy jest kilka drobnych błędów. Jest to swojego rodzaju zabezpieczenie przed bezmyślnymi próbami kopiowania.
Osoby znające temat szybko je znajdą. :)