`
Zamieszczam tutaj dokumentację do wybranych mikrokontrolerów AVR zeby mieć pod reką.

ATtiny13 ATtiny2313 ATtiny26
ATmega48/88/168 ATmega8 ATmega16 ATmega32 ATmega128